หน้าแรก
Acknowledgement

คุณลักษณะของเส้นทางของความฉลาดรู้ทางกาย

เรียน ผู้เข้าร่วมวิจัย

คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณท่านที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสำรวจ/แบบสอบถามนี้ ซึ่งมีเป้าหมายในการ สร้างแผนสถานะของความฉลาดรู้ทางกายของท่าน ดังนั้น กลุ่มวิจัยทางด้านกีฬาและสังคมที่มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง (The Chinese University of Hong Kong) จึงได้สร้างแบบสำรวจ/แบบสอบถามชุดนี้ขึ้น ด้วยการสนับสนุนจากสมาคม ความฉลาดรู้ทางกายของจีน (Chinese Physical Literacy Association) และสมาคมความฉลาดรู้ทางกายนานาชาติ (International Physical Literacy Association)

การศึกษานี้มีเป้าหมายที่จะสำรวจผลกระทบที่มีต่อเส้นทางของความฉลาดรู้ทางกายของแต่ละบุคคลผ่านการสะท้อนจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายตลอดชีวิต ตลอดจนเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของกิจกรรมทางกายที่มีต่อสุขภาพโดยรวมของแต่ละบุคคล

คำตอบของท่านในแบบสำรวจนี้เป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของท่าน และคำตอบของท่านในแบบสำรวจนี้จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการเท่านั้น นอกจากนี้คำถามในแบบสอบถามนี้ ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด คณะผู้วิจัยต้องการที่จะทราบว่าข้อความต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่าน และกรุณาตอบให้ครบทุกคำถาม


ขอขอบคุณท่านอีกครั้งที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสำรวจนี้


ด้วยความเคารพ

สมาคมความฉลาดรู้ทางกายของจีน

สมาคมความฉลาดรู้ทางกายนานาชาติ

ฉันเห็นด้วยกับข้อมูลในข้างต้น และ [ใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย] ในการเข้าร่วมการรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ

หมายเลขโครงการ (ถ้ามี)

ใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

แบบสำรวจนี้มีกระบวนการดำเนินการทวนสอบผลให้ถูกต้องและสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวข้องกับ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ความฉลาดรู้ทางกาย และการส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ประชากรมีความกระฉับกระกระเฉงในปัจจุบันและในอนาคต ฉันยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้

● ฉันเข้าใจว่าจุดประสงค์ของแบบสำรวจนี้คือเพื่อพัฒนากระบวนการประเมินลักษณะเฉพาะของตนเองเกี่ยวกับเส้นทางความฉลาดรู้ทางกาย และได้รับการสื่อสารในภาษาที่ฉันสามารถเข้าใจได้

● ฉันเข้าใจว่าฉันจะต้องทำแบบสอบถาม/สำรวจผ่านระบบเว็บไซต์ในเวลาที่ฉันสะดวก

● ฉันเข้าใจว่าการเข้าร่วมของฉันเป็นไปโดยสมัครใจ และฉันสามารถถอนตัวจากการวิจัยนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องให้คำอธิบายใด ๆ และฉันจะไม่ได้รับโทษหรืออคติใด ๆ อันเป็นผลมาจากการถอนตัวของฉัน

● ฉันเข้าใจว่าการเข้าร่วมของฉันเป็นไปโดยสมัครใจ และฉันสามารถถอนตัวจากการวิจัยนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องให้คำอธิบายใด ๆ และฉันจะไม่ได้รับโทษหรืออคติใด ๆ อันเป็นผลมาจากการถอนตัวของฉัน

● ฉันเข้าใจว่างานวิจัยนี้ยึดตามแนวทางกระบวนการทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง (The Chinese University of Hong Kong)


คุณลักษณะของเส้นทางของความฉลาดรู้ทางกาย

· เพศ
 • หญิง
 • ชาย
 • ฉันไม่ต้องการที่จะพูดถึง
· หน่วยการวัด
 • เมตริก (เซนติเมตร/กิโลกรัม)
 • อิมพีเรียล (ฟุต/ปอนด์)
· น้ำหนัก (kg)
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499
· สัญชาติ
ไทยอัฟกานิสถานแอลเบเนียแอลจีเรียอันดอร์ราแองโกลาแอนติกาและบาร์บูดาอาร์เจนตินาอาร์เมเนียออสเตรเลียออสเตรียอาเซอร์ไบจานบาฮามาสบาห์เรนบังคลาเทศบาร์เบโดสเบลารุสเบลเยียมเบลีซเบนินภูฏานรัฐพหุชาติของโบลิเวียบอสเนียและเฮอร์เซโกบอตสวานาบราซิลบรูไนดารุสซาลามบัลแกเรียบูร์กินาฟาโซบุรุนดีเคปเวิร์ดกัมพูชาแคเมอรูนแคนาดาสาธารณรัฐแอฟริกากลางชาดชิลีจีนมาเก๊า ประเทศจีนฮ่องกง ประเทศจีน ไต้หวัน จีนโคลอมเบียคอโมโรสสาธารณรัฐคองโกคอสตาริกาโกตดิวัวร์โครเอเชียคิวบาไซปรัสเช็กสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเดนมาร์กจิบูตีโดมินิกาสาธารณรัฐโดมินิกันเอกวาดอร์อียิปต์ซัลวาดอร์อิเควทอเรียลกินีเอริเทรียเอสโตเนียสวาซิแลนด์เอธิโอเปียฟิจิฟินแลนด์ฝรั่งเศสกาบองแกมเบียจอร์เจียเยอรมนีกานากรีซเกรเนดากัวเตมาลากินีกินี-บิสเซากายอานาเฮติฮอนดูรัสฮังการีไอซ์แลนด์อินเดียอินโดนีเซียสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านอิรักไอร์แลนด์อิสราเอลอิตาลีจาไมก้าญี่ปุ่นจอร์แดนคาซัคสถานเคนยาคิริบาสคูเวตคีร์กีซสถานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลัตเวียเลบานอนเลโซโทไลบีเรียลิเบียลิกเตนสไตน์ลิทัวเนียลักเซมเบิร์กมาดากัสการ์มาลาวีมาเลเซียมัลดีฟส์มาลีมอลตาหมู่เกาะมาร์แชลล์มอริเตเนียมอริเชียสเม็กซิโกสหพันธรัฐไมโครนีเซียโมนาโกมองโกเลียมอนเตเนโกรโมร็อกโกโมซัมบิกพม่านามิเบียนาอูรูเนปาลเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นิการากัวไนเจอร์ไนจีเรียมาซิโดเนียเหนือนอร์เวย์โอมานปากีสถานปาเลาปานามาปาปัวนิวกินีประเทศปารากวัยเปรูฟิลิปปินส์โปแลนด์โปรตุเกสกาตาร์สาธารณรัฐเกาหลีสาธารณรัฐมอลโดวาโรมาเนียสหพันธรัฐรัสเซียรวันดาเซนต์คิตส์และเนวิสเซนต์ลูเซียเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ซามัวซานมารีโนเซาตูเมและปรินซิปีซาอุดิอาราเบียเซเนกัลเซอร์เบียเซเชลส์เซียร์ราลีโอนสิงคโปร์สโลวาเกียสโลวีเนียหมู่เกาะโซโลมอนโซมาเลียแอฟริกาใต้ซูดานใต้สเปนศรีลังกาซูดานซูรินาเมสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์สาธารณรัฐอาหรับซีเรียทาจิกิสถานติมอร์ตะวันออกไปตองกาตรินิแดดและโตเบโกตูนิเซียไก่งวงเติร์กเมนิสถานตูวาลูยูกันดายูเครนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือสหสาธารณรัฐแทนซาเนียสหรัฐอเมริกาอุรุกวัยอุซเบกิสถานวานูอาตูเวเนซุเอลา (สาธารณรัฐโบลิเวีย)เวียดนามเยเมนแซมเบียซิมบับเว

คุณลักษณะของเส้นทางของความฉลาดรู้ทางกาย

· สถานะ
 • แต่งงาน
 • หม้าย
 • หย่า
 • แยกทาง
 • โสด
 • ฉันไม่ต้องการที่จะพูดถึง
· ระดับการศึกษาสูงสุด
 • ไม่มี
 • ระดับประถมศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษา
 • ปวช
 • การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ระดับปริญญาตรี
 • ระดับปริญญาโท
 • ระดับปริญญาเอก
 • ฉันไม่ต้องการที่จะพูดถึง
· ประเภทกิจกรรมทางกายที่ชอบ
 • จ๊อกกิ้ง
 • เข้ายิม
 • กีฬาเดี่ยว
 • กีฬาใช้อุปกรณ์
 • กีฬาทีม
 • กีฬาทางน้ำ
 • อื่น ๆ (โปรดระบุ)
 • ฉันไม่ต้องการที่จะพูดถึง
· ระดับสูงสุดที่คุณเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬา
 • ระดับทีมชาติ
 • ระดับเยาวชนทีมชาติ
 • ระดับตัวแทนมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
 • ระดับตัวแทนโรงเรียน
 • นันทนาการและเวลาว่าง
 • ไม่มีประสบการณ์
 • ฉันไม่ต้องการที่จะพูดถึง
· สถานะด้านการงาน
 • ทำงานเต็มเวลา
 • ทำงานไม่เต็มเวลา
 • ไม่มีงานและกำลังหางาน
 • ไม่มีงานและไม่อยู่ในช่วงหางาน
 • เกษียณ
 • นักเรียน
 • ไม่สามารถทำงานได้/พิการ
 • ฉันไม่ต้องการที่จะพูดถึง
· รายรับต่อ ปี (บาท)
 • น้อยกว่า 300,000 บาท
 • 300,000 – 599,999 บาท
 • 600,000 – 899,999 บาท
 • 900,000 – 1,199,999 บาท
 • 1,200,000 – 1,499,999 บาท
 • 1,500,000 – 1,799,999 บาท
 • 1,800,000 – 2,099,999 บาท
 • 2,100,000 – 2,399,999 บาท
 • 2,400,000 – 2,699,999 บาท
 • 2,700,000 – 2,999,999 บาท
 • 3,000,000 – 4,499,999 บาท
 • มากกว่า 4,500,000 บาท
 • ฉันไม่ต้องการที่จะพูดถึง

คุณลักษณะของเส้นทางของความฉลาดรู้ทางกาย

ใน 7 วันที่ผ่านมา ท่านมีกิจกรรมทางกายกี่วัน
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
· โดยเฉลี่ยในแต่ละวัน ท่านใช้ระยะเวลาเท่าไรในการมีกิจกรรมทางกาย
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ชั่วโมง
นาที

คุณลักษณะของเส้นทางของความฉลาดรู้ทางกาย

ไม่เหมือนตัวฉันเลย ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน ไม่มีความเห็น ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันรับรู้ว่าฉันจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการมีกิจกรรมทางกาย และกิจกรรมทางกายสามารถเพิ่มพูนความเคารพในตนเองได้
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันเริ่มที่จะพัฒนาความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่จำเป็นของกิจกรรมทางกายในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันไม่ค่อยอยากมีกิจกรรมทางกาย
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันตระหนักได้ว่าฉันสามารถสร้างความก้าวหน้าในบางกิจกรรม และฉันมั่นใจว่าฉันสามารถสร้างความก้าวหน้าได้
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันมุ่งมั่นที่จะท้าทายตนเองในการมีกิจกรรมทางกายในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันเริ่มที่จะเข้าใจว่ากิจกรรมทางกายนั้นช่วยให้มีสุขภาพดีและส่งผลให้ฉันสนุกกับชีวิตได้
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันมีกิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ ทั้งการมีกิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกายคนเดียวและร่วมกับผู้อื่น ในสภาพแวดล้อมของกิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกายที่แข่งขันท้าทายและเอื้ออำนวยกัน
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันรอคอยที่จะเข้าร่วมการมีกิจกรรมทางกายตลอดเวลา
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันเริ่มที่จะมีส่วนร่วมในการมีกิจกรรมทางกายที่หลากหลายมากขึ้นทั้งแบบคนเดียวและแบบร่วมกับผู้อื่น
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันชอบมีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมการมีกิจกรรมทางกายที่ใหม่และท้าทายและตั้งเป้าหมายเชิงรุก
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· โดยทั่วไปฉันไม่สบายใจกับการมีกิจกรรมทางกายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันกำลังพัฒนารูปแบบการเคลื่อนไหวของตนเอง และฉันสามารถเชื่อมโยงรูปแบบการเคลื่อนไหวเป็นลำดับที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกายที่หลากหลายได้
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก

คุณลักษณะของเส้นทางของความฉลาดรู้ทางกาย

ไม่เหมือนตัวฉันเลย ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน ไม่มีความเห็น ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันต้องตั้งใจอย่างมากเมื่อต้องดำรงกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันมีความมั่นใจว่าฉันจะสนุกกับการเข้าร่วมในการมีกิจกรรมทางกาย
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันมีความตั้งใจอย่างมากเมื่อฉันเข้าร่วมในการมีกิจกรรมทางกาย
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· โดยปกติแล้วฉันทำกิจกรรมทางกายด้วยตนเอง
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันสามารถวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนไหวทุกอย่างที่ฉันได้ทำ โดยสามารถอธิบายจุดแข็งจุดอ่อนและการกระทำตามกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันรู้สึกกระตือรือร้นที่จะมีกิจกรรมทางกายในแต่ละวัน
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันเริ่มที่จะรับรู้และสามารถปรับกิจกรรมทางกายในสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันมั่นใจว่าการมีกิจกรรมทางกายจะให้รางวัลและเพิ่มพูนความมั่นใจในตนเองได้
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันสามารถมีกิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกายคนเดียวและร่วมกับคนอื่น ในสถานการณ์ต่าง ๆ การสร้างสรรค์ต่าง ๆ และปรับแต่งลำดับการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในกิจกรรมทางกายที่หลากหลาย
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันสามารถประเมินผลการเคลื่อนไหวของตนเองและคนอื่น ระบุว่าอะไรคือความสำเร็จและควรที่จะมีการพัฒนาอย่างไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายในอนาคต
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันมองหาโอกาสเพื่อที่จะท้าทายตนเองในการมีกิจกรรมทางกายในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทั้งแบบคนเดียว หรือ/และ แบบร่วมกับผู้อื่น
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันสามารถระบุการเคลื่อนไหวที่กำลังทำอยู่และสามารถแนะนำได้ว่าฉันต้องการพัฒนาอะไร
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก

คุณลักษณะของเส้นทางของความฉลาดรู้ทางกาย

ไม่เหมือนตัวฉันเลย ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน ไม่มีความเห็น ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันรู้ว่าการเข้าร่วมในกิจกรรมทางกายที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ฉันท้าทายตนเองซึ่งเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์รวมและสุขภาวะ
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันรับรู้เกี่ยวกับทางเลือกการเคลื่อนไหว และสามารถปรับการเคลื่อนไหวของฉันเมื่อต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมการมีกิจกรรมทางกายที่หลากหลาย
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันมีความมั่นใจว่าฉันสามารถเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในกิจกรรมทางกายและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ท้าทายในอนาคต
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันค้นพบว่ามันยากที่จะปรับการเคลื่อนไหวของฉันในการมีกิจกรรมทางกายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันยังคงมีกิจกรรมทางกายอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในสภาวะแวดล้อมที่หลากหลายทั้งแบบตัวคนเดียว และแบบร่วมกับผู้อื่น
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันไม่ได้ออกแรงอย่างเต็มที่เมื่อมีกิจกรรมทางกาย
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันรู้ว่าการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายนั้นจะส่งผลดีต่อสุขภาพองค์รวมและสุขสภาวะ
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· เมื่อฉันมีกิจกรรมทางกายคนเดียว และร่วมกับผู้อื่น ฉันสามารถทำหน้าที่ ในการสะท้อนถึงการสร้างสรรค์และปรับแต่งลำดับการเคลื่อนไหวในกิจกรรมทางกายที่หลากหลาย
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· กิจกรรมทางกายได้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในรูปแบบชีวิตของฉัน
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการมีกิจกรรมทางกายที่ส่งผลต่อสุขภาพและสุขภาวะ
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันประสบความสำเร็จในการมีกิจกรรมทางกายในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเพิ่มขึ้น ทั้งแบบคนเดียวและแบบร่วมกับผู้อื่น
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันค้นหาวิธีการที่จะนำกิจกรรมทางกายเข้ามาในรูปแบบชีวิตของฉันอย่างต่อเนื่อง
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก

คุณลักษณะของเส้นทางของความฉลาดรู้ทางกาย

ไม่เหมือนตัวฉันเลย ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน ไม่มีความเห็น ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันสบายใจทุกครั้งที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกายทั้งแบบในร่มและกลางแจ้ง
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันชื่นชอบการมีทางเลือกและการตอบสนองต่อการมีกิจกรรมทางกายในสภาพแวดล้อมที่มีความท้าทาย อย่างสร้าสรรค์และมีจินตนาการ
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันรู้สึกคล่องตัวในการใช้รูปแบบการเคลื่อนไหวและทักษะที่ซับซ้อนและเทคนิคในการมีกิจกรรมทางกายที่หลากหลาย
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันสามารถอธิบายการเคลื่อนไหวที่กำลังทำอยู่ และระบุว่าท่าทางใดที่ฉันทำสำเร็จ และเป้าหมายใดที่ฉันสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมในอนาคต
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันค่อนข้างมีความมั่นใจว่าฉันสามารถมีพัฒนาการในการมีกิจกรรมทางกายได้บ้าง
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันมีความมั่นใจในการที่จะค้นหากิจกรรมที่หลากหลายในหลายบริบท ด้วยความมั่นใจว่าฉันสามารถตอบสนองต่อบริบทต่าง ๆ ที่จัดให้ได้
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันต้องการเป็นคนที่มีร่างกายกระฉับกระเฉง เพราะฉันสนุกกับมัน
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉับสามารถเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพได้ยากในการมีกิจกรรมทางกายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันต้องการเป็นคนที่มีร่างกายกระฉับกระเฉงเป็นประจำเพราะมันมีความสำคัญต่อฉัน
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· การมีกิจกรรมทางกายเป็นแบบแผนของชีวิตที่ปลอดภัย/มั่นคงต่อชีวิต
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันกระทำบางสิ่ง เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการมีกิจกรรมทางกาย
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันสามารถนำท่าทางการเคลื่อนไหว รูปแบบ เทคนิคที่ซับซ้อนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับสภาพแวดล้อมกิจกรรมทางกายที่ท้าทายได้
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก

คุณลักษณะของเส้นทางของความฉลาดรู้ทางกาย

ไม่เหมือนตัวฉันเลย ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน ไม่มีความเห็น ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันค้นพบว่ามันยากที่จะอธิบายว่าฉันทำอะไรได้ดีและฉันจะพัฒนามันได้อย่างไร
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันกำลังค้นหารูปแบบการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับการมีกิจกรรมทางกายที่หลากหลาย
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันไม่มั่นใจว่าฉันสามารถมีพัฒนาการในเรื่องกิจกรรมทางกายได้
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันสามารถมีกิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกายทั้งแบบคนเดียวและแบบร่วมกับผู้อื่น เพื่อวางแผนและปรับปรุงการเคลื่อนไหวในการมีกิจกรรมทางกาย
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันเข้าใจและให้คุณค่ากับการเข้าร่วมในการมีกิจกรรมทางกายที่หลากหลาย และฉันรับรู้ถึงผลกระทบที่ดีต่อสุขภาพองค์รวมและสุขภาวะ
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· กิจกรรมทางกายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของฉัน
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· โดยปกติแล้วฉันต้องการที่จะมีร่างกายกระฉับกระเฉง
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันมีความมั่นใจตลอดเวลาเมื่อฉันเข้าร่วมตามสภาพแวดล้อมของกิจกรรมทางกายหลายรูปแบบ
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· เมื่อฉันมีกิจกรรมทางกาย ฉันพบว่ามันยากที่จะวางแผน สร้าง หรือมีกิจกรรมทางกายอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับผู้อื่น
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันไม่มีความมั่นใจในการมีกิจกรรมทางกาย
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันรอคอยที่จะเผชิญกับกิจกรรมใหม่ ๆ ด้วยความมั่นใจว่าฉันจะสนุกในการเข้าร่วมกับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก
· ฉันมีความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกายอย่างจำกัด
ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่เหมือนตัวฉันเลย
 • ไม่ค่อยเหมือนตัวฉัน
 • ไม่มีความเห็น
 • ค่อนข้างเหมือนตัวฉัน
 • เหมือนตัวฉันมาก
เหมือนตัวฉันมาก

คุณลักษณะของเส้นทางของความฉลาดรู้ทางกาย

ท่านทำใกล้เสร็จแล้ว!

กรุณากดส่งผลของท่าน

100%
 • แรงจูงใจ

  ไม่ตระหนัก หรือ ละทิ้งศักยภาพ

  สำรวจศักยภาพ

  พัฒนาศักยภาพ

  การรวบรวมศักยภาพ

  การทำศักยภาพให้สูงสุด

 • แรงจูงใจที่จะร่างกายกระฉับกระเฉง

  ไม่ตระหนัก หรือ ละทิ้งศักยภาพ

  สำรวจศักยภาพ

  พัฒนาศักยภาพ

  การรวบรวมศักยภาพ

  การทำศักยภาพให้สูงสุด

 • แรงจูงใจเพื่อกระฉับกระเฉง

  ไม่ตระหนัก หรือ ละทิ้งศักยภาพ

  สำรวจศักยภาพ

  พัฒนาศักยภาพ

  การรวบรวมศักยภาพ

  การทำศักยภาพให้สูงสุด

 • แรงจูงในที่จะนำกิจกรรมทางกายเข้ามาในชีวิต

  ไม่ตระหนัก หรือ ละทิ้งศักยภาพ

  สำรวจศักยภาพ

  พัฒนาศักยภาพ

  การรวบรวมศักยภาพ

  การทำศักยภาพให้สูงสุด

คำขอบคุณสำหรับผู้ร่วมให้ข้อมูล (ตามลำดับตัวอักษร):

🇬🇧 Dr. Whitehead Margaret (President, IPLA)

🇬🇧 Dr. Green Nigel (Chairman, IPLA)

🇵🇹 Ms. Dora Carolo (PhD student / Assistant Lecturer, Faculty of Human Kinetics, University of Lisbon, Portugal)

🇬🇧 Dr. DURDEN-MYERS, Elizabeth (Lecturer, the University of Gloucestershire, UK)

🇫🇷 Mr. GANDRISAU, Joseph (Ph.D. student, Université de Lille, France)

🇵🇹 Dr. João Martins (Lecturer, Faculty of Human Kinetics, University of Lisbon, Portugal)

🇨🇮 Dr. João Mota (Lecturer, University College of Cork, Ireland)

🇩🇪 Dr. JOHANNES Carl (Doctoral Candidate, Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg, Germany)

🇦🇹 Mr. JOHANNES Jaunig (Ph.d. student, University of Graz, Austria)

🇬🇧 Ms. JONES, Karen Rhys (Principal Lecturer, Wrexham Glyndwr University, Wales)

🇲🇴 Dr. LEI, Si Man (Assistant Professor, University of Macau SAR, China)

🇵🇹 Dr. Marcos Onofre (Lecturer, Faculty of Human Kinetics, University of Lisbon, Portugal)

🇪🇸 Dr. MENDOZA MUNOZ, María (Postdoc, University of Extremadura, Spain)

🇺🇦 Dr. PAVLOVA Julia (Professor, Lviv State University of Physical Culture, Ukraine)

🇺🇸 Dr. SHORTT, Chelsee (Assistant Professor, Northern State University, USA)

🇭🇰 Dr. SUM, Kim-wai Raymond (Associate Professor, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong SAR)

🇮🇷 Mr. VALADI, Saeed (Ph.D. student, Urmia University, Iran)

🇹🇭 Dr. WONGPIPIT, Waris (Lecturer, Chulalongkorn University, Thailand)

Acknowledgement

คำขอบคุณสำหรับผู้ร่วมให้ข้อมูล (ตามลำดับตัวอักษร):

🇬🇧 Dr. Whitehead Margaret (President, IPLA)

🇬🇧 Dr. Green Nigel (Chairman, IPLA)

🇵🇹 Ms. Dora Carolo (PhD student / Assistant Lecturer, Faculty of Human Kinetics, University of Lisbon, Portugal)

🇬🇧 Dr. DURDEN-MYERS, Elizabeth (Lecturer, the University of Gloucestershire, UK)

🇫🇷 Mr. GANDRISAU, Joseph (Ph.D. student, Université de Lille, France)

🇵🇹 Dr. João Martins (Lecturer, Faculty of Human Kinetics, University of Lisbon, Portugal)

🇨🇮 Dr. João Mota (Lecturer, University College of Cork, Ireland)

🇩🇪 Dr. JOHANNES Carl (Doctoral Candidate, Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg, Germany)

🇦🇹 Mr. JOHANNES Jaunig (Ph.d. student, University of Graz, Austria)

🇬🇧 Ms. JONES, Karen Rhys (Principal Lecturer, Wrexham Glyndwr University, Wales)

🇲🇴 Dr. LEI, Si Man (Assistant Professor, University of Macau SAR, China)

🇵🇹 Dr. Marcos Onofre (Lecturer, Faculty of Human Kinetics, University of Lisbon, Portugal)

🇪🇸 Dr. MENDOZA MUNOZ, María (Postdoc, University of Extremadura, Spain)

🇺🇦 Dr. PAVLOVA Julia (Professor, Lviv State University of Physical Culture, Ukraine)

🇺🇸 Dr. SHORTT, Chelsee (Assistant Professor, Northern State University, USA)

🇭🇰 Dr. SUM, Kim-wai Raymond (Associate Professor, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong SAR)

🇮🇷 Mr. VALADI, Saeed (Ph.D. student, Urmia University, Iran)

🇹🇭 Dr. WONGPIPIT, Waris (Lecturer, Chulalongkorn University, Thailand)

ท่านแน่ใจใช่ไหม?

เมื่อท่านกดปุ่มส่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถแก้ไขคำตอบได้อีก